10 Altın Kural

:

 

MÜCADELEDE 10 ALTIN KURAL

 

1) Hedef haşerelerin, ürediği ve saklandığı ortamların tespiti, aktif olduğu mevsimlerin bilinmesi,

2) İnsanlara,sağlık ve ekonomik yönden zararlarının anlatılarak mücadeleye katılımın arttırılması,

3) Ergin ve larva mücadelesinin mutlaka birlikte yürütülmesi,

4) Üreme ve beslenme kaynaklarının kurutularak mücadeleden önce koruyucu önlemlerin alınması,

5) Direnç gelişiminin azaltılması için ergin ve larval dönem mücadelesinde farklı insektisit gruplarının seçilerek kullanılması,

6) Seçilen ürünlerin mutlaka doğru dozda ve aralıklarda kullanılması, kullanılan ürünlerin performanslarının düzenli aralıklarla gözlenmesi,

7) Sadece Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ürünlerin kullanılması,

8) Direnç gelişimini önlemek için farklı gruplardan insektisitlerin karıştırılarak kullanılmaması,

9) Ürünler kullanılırken insanlara minimum temasın sağlanması, su ve gıda kaynaklarının kirletilmemesi,

10) Uygulamaların teknik bir personel liderliğinde eğitilmiş kişilerce yapılması gerekir.