Seramik Fabrikaları

Seramik Fabrikaları

Ürün Açıklama :

 

Anadolu topraklarında 8000 yıl önce Alacahöyük'de başlayan, Selçuklular, Bizanslılar ve Osmanlılar döneminden geçerek günümüze kadar gelen seramik üretim geleneği, 1950'li yıllarda endüstriyel bir boyut kazanmıştır. Endüstriyel anlamda üretime başlayan Türk seramik sektörü kısa sayılabilecek bu süre içinde dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. 
 
Yeni bin yılın başlangıcında 180 milyon m²yi aşan üretimi ile kaplama malzemelerinde Avrupa'nın üçüncü büyük, 8 milyon parçayı aşan üretimi ile de seramik sağlık gereçlerinde üçüncü büyük ülkesi konumuna gelmesi, Türk seramik sektörünün ekonomik gücünü ortaya koyan en önemli ispatlardan biridir. Türk firmaları bugün 60 ülkeye ürünlerini ulaştırmakta, giderek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde Türk seramik sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücü de artmaktadır. Kaplama malzemeleri ve sağlık gereçleri sektöründe Türkiye dünyanın üçüncü büyük ihracatçı ülkesidir. 
 
Dünyanın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük fabrikaları Türkiye'dedir. Türk seramik üreticilerinin kapasite değerleri diğer ülke firmalarının çok üzerindedir. İtalya ve İspanya'daki seramik kaplama malzemesi üretimi yapan firmaların ortalama kapasitesi 2-3 milyon m² iken Türkiye'de 8 milyon m² düzeyindedir. 
 
Bugün Türk seramik sektörünü zirveye taşıyan en önemli etkenlerden biri firmaların sürekli teknolojiye yatırım yapmaları ve en son yeniliklere uyumlu yapılarıdır. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü toplam kapasitesinin %60'ının 1990 yılından sonra kurulmuş olması ve 1990 yılından önce faaliyete geçen firmaların son 10 yıl içinde teknoloji yatırımlarını yenilemiş olması nedeniyle, Türk seramik firmaları teknolojik açıdan rakiplerine göre üstün bir durumdadır. 
 
1980 yıllardan itibaren cirosunun belirli bir oranını araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayıran Türk Seramik firmaları daha o yıllarda geleceği kurmanın yollarını aramıştır. Bu bakış açısı Türk Seramik Sektörünü yıllar içinde araştırma-geliştirme faaliyetlerinde öncü konuma taşmıştır. 
 
Türk firmaları genel ticari trendler ve müşteri eğilimlerine dönük projeksiyonlarla ilgili kapsamlı araştırmalar yapmakta ve bunların sonuçlarına uygun faaliyetlerle rekabet gücünü geliştirmektedir. Sektörün bugünkü durumu, yurtiçi ve yurtdışında neler yaşandığı, geleceğe yönelik ne gibi değişiklikler olacağı, bunun yanında dünya genel ticari trendinin nereye doğru gittiği ve bunun sektörü nasıl etkileyeceği titiz bir şekilde incelenmekte ve analiz edilmektedir. 
 
Araştırma geliştirme çalışmalarının bir diğer önemli ayağını ürün geliştirme çalışmaları oluşturmaktadır. Ürün geliştirme çalışmaları iç ve dış pazardaki verilere göre, pazarlama birimlerinin araştırıp belirlediği ya da müşteri ve tüketiciden doğrudan firmalar ulaşan isteklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, yapılacak ürün tasarımlarını, renklemelerini, fiyatlar ve günün moda akımlarına göre yapılmasını içermektedir. 
 
Araştırma-geliştirme çalışmaları çerçevesinde sayılabilecek bir diğer faaliyet de, kalitenin güvence altına alınması ve kontrol edilmesidir. Üretimin her aşamasında kalite standardı ve bunun nasıl kontrol edileceği belirlenmiştir. Yapılan her ürün, üretimin çeşitli aşamalarında kalite kontrolüne tabi tutulur. Üretim prosesleriyle ilgili hammadde, yarı mamul, mamul yakıt, atık ve benzeri maddelerin gerekli fiziksel, kimyasal, mineralojik test analiz ve benzeri ölçümleri gerçekleştirilir. 
 
Türk seramik üreticisi firmalar, sürekli teknoloji yatırımları yaparken, özellikle 90'lı yılların başından itibaren geliştirilen kalite yönetim sistemleriyle de iş süreçlerinde sürekli bir iyileştirme çalışmasını hedef olarak seçmişlerdir. Tümü ISO 90001 belgeli olan seramik firmaları dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapmaları nedeniyle ürünlerinin ilgili ülkelerin standartlarına uygunluğuna ilişkin belgelere sahiptir. 
 
Seramik firmalarının iş süreçlerine uyguladığı toplam kalite yönetimi, ürün kalitesi ve verimlilikte önemli artışlara neden olmuştur. Firmaların iş süreçlerinde sürekli iyileştirmeler ve eğitim yoluyla dünya pazarlarında ürün, servis kalitesi ve markalaşma yönünde elde ettiği ilerlemeler çarpıcıdır. 
 
Yurtdışında, özellikle satışlarının yüksek olduğu ülkelerde satış büroları kuran Türk firmaları, ihracat yaptıkları ülkelerdeki büyük dağıtımcılarla da on-line bağlantı içindedir. Nihai ürünler, pazar eğilimlerinin, yeni ürün ihtiyaçlarına ilişkin bilgilerin biriktiği bu elektronik altyapı sisteminden süzülen bilgiler ışığında şekillenmektedir.
""Türk Seramik Federasyonundan alıntı yapılmıştır.""


Teklif Al
  • Ürün Resimleri
  • Ürün Video
  • Kataloglar